CATALÀ | CASTELLANO

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

Titular de www.psicologomataro.com: Javier Hinojosa González (en endavant EL TITULAR)
Domicili: Carrer Sant Agustí, 1, 1r-2a
08302 - Mataró
N.I.F.: 38.790.332-G
Correu electrònic de contacte: javierhinojosa@psicologomataro.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 5, has d'estar informat de l'ús i fi de l'obtenció de les dades personals, entès per tals qualssevol que puguin identificar (nom i cognoms , correu electrònic, adreça, etc.). EL TITULAR es compromet al seu compliment i a tractar amb la deguda rigorositat les dades de caràcter personal que guarda, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament incorrecte o accés no autoritzat.

EL TITULAR és el responsable del fitxer de dades obtingut a partir de les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris www.psicologomataro.com.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels mateixos.

Així mateix, Javier Hinojosa | Psicòleg Mataró, es compromet amb tots els seus clients al seguiment del Codi Deontològic del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) garantint així el correcte exercici de la seva professió.

En alguns casos se sol licitaran dades obligatòries, en altres no. No estàs obligat a donar-nos les dades que no siguin obligatoris.

En tot moment pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, dirigint-te a Javier Hinojosa González (javierhinojosa@psicologomataro.com). Sempre tindràs la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades personals que obren en els meus fitxers.

EL TITULAR manté els nivells de protecció de les seves dades personals conforme al Reial decret 994/1999, de 11 de Juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens facilitis, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

EL TITULAR es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, EL TITULAR anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol licitant, en cas que sigui necessari, l'acceptació d'aquests canvis

Demana informació - Consulta el Blog - Fes una Consulta online